Για την πλοήγηση

header image

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, που ακολουθούνται από το κέντρο μας είναι οι εξής:

ABA

Είναι μια επιστήμη και όχι ένα πρόγραμμα. Είναι η επιστήμη της πρόβλεψης και του ελέγχου της συμπεριφοράς στηριζόμενη στη σχέση που έχουν οι συμπεριφορές με το περιβάλλον. ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΠΑΓΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ Ή ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΑΙ. Μέσω της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) αναλύεται το νόημα της συμπεριφοράς με στόχο τον σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος.

PADOVAN (Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση)

Η Μέθοδος Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης (NΛA) “B.Padovan” είναι μια ολιστική μέθοδος αποκατάστασης λειτουργιών, που χρησιμοποιείται στην Λογοθεραπεία και σε άλλες θεραπείες (εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία κ.α.) ως εναλλακτική μορφή θεραπείας. Όπως προδίδει και το όνομά της, η μέθοδος ασχολείται με την οργάνωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και προσπαθεί με μια ακολουθία εξωτερικών ερεθισμάτων να επηρεάσει θετικά αυτή την οργάνωση με σκοπό την ορθή και ταχύτερη επεξεργασία των πληροφοριών. Η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση “B.Padovan” ή απλά Μέθοδος “Padovan” αποτελείται από μια σειρά ασκήσεων για όλο το σώμα ειδικά σχεδιασμένες με βάση την φυλογενετική και οντογενετική εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως οι ασκήσεις αποτελούν μια σειρά από εξελικτικά στάδια που κάθε άνθρωπος περνάει στην ανάπτυξή του, πχ μπουσούλημα, ρολάρισμα, έρπισμα, έλεγχος του διαφράγματος μέσω του κλάματος ή του γέλιου, παραγωγή φώνησης μέσω βαβίσματος κ.α. Στόχος είναι να διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι περιοχές που ερεθίζονται ανάλογα με την άσκηση να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν μια ομαλή λειτουργία δίνοντας τον χώρο και το χρόνο στο ίδιο το κεντρικό νευρικό σύστημα να αντιμετωπίσει τυχόν δυσλειτουργίες.

Πηγές Διαδικτύου: www.padovan.pro.br (Αγγλικά) Επίσημος διαδικτυακός τόπος Μεθόδου ΝΛΑ “B.Padovan” με τα άρθρα για τις ασκήσεις στόματος και σώματος

www.padovan.gr (Ελληνικά) Διαδικτυακός τόπος με πληροφορίες για την μέθοδο ΝΛΑ “B.Padovan” και τη λίστα πιστοποιημένων θεραπευτών για Ελλάδα και Κύπρο.

scriptiesonline.bib.hva.nl/document/45407 (Αγγλικά) Σύνδεσμος αρχείου PDF από έρευνα με τη χρήση μεθόδου ΝΛΑ “B.Padovan” στην Ολλανδία

πηγή: http://padovan-forum.xalkina.com

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Κύριος Στόχος των Ομάδων Σχολών Γονέων είναι η Πρόληψη της Ψυχικής Υγείας των παιδιών. Δηλαδή, δεν εστιάζουν μόνο στην αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς αλλά και στην πρόληψή της και για τον λόγο αυτό απευθύνονται σε όλους τους γονείς, ανεξάρτητα με το αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά τους ή όχι.

Με άλλα λόγια, στόχος του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι πολύ απαιτητικός τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.

Ειδικότερα, στις σχολές γονέων οι γονείς έχουν τη δυνατότητα:

 • να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν στην αναπτυξιακή πορεία και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους
 • να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις\ εμπειρίες και να τις ανταλλάξουν με άλλους γονείς
 • να δεχθούν υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.

Γιατί να συμμετάσχει ένας γονιός στις Σχολές Γονέων, εφόσον δεν ασχολούνται μόνο με προβληματικές καταστάσεις;

Η ψυχική υγεία των παιδιών είναι πολύ σημαντική και ειδικά στην εποχή μας η ανάγκη για την πρόληψή της είναι ακόμα πιο σημαντική. Όταν ασχολούμαστε με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας μπορούμε και να προλαβαίνουμε προβλήματα αλλά και αν προκύπτουν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε ευκολότερα.

Καθήκον των γονέων είναι να δημιουργούμε για τα παιδιά μας το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις της ζωής.

Ένα παιδί με καλή ψυχική υγεία, γίνεται αργότερα ένας ενήλικας με καλή ψυχική υγεία, και αντεπεξέρχεται διαφορετικά και πιο αποτελεσματικά στις καταστάσεις και στις δυσκολίες της ζωής του. Επίσης, διαμορφώνει διαφορετικές και πιο ουσιαστικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

Ένας άνθρωπος με καλή ψυχική υγεία είναι, με άλλα λόγια, πιο ευτυχισμένος, με λιγότερο άγχος, πιο προσαρμοσμένος, πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τη ζωή του. Ένα παιδί -που αργότερα θα γίνει ενήλικας- με ολοκληρωμένη προσωπικότητα πιστεύει στον εαυτό του, πιστεύει στις ικανότητές του, αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τα προβλήματά του, και είναι πιο αισιόδοξο.

Τα θέματα που συζητούνται σε μία Σχολή Γονέων προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των γονέων και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών.

Κάθε συνάντηση είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα και οι γονείς συμμετέχουν σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους:

 • προσχολική ηλικία (0-6 ετών)
 • σχολική ηλικία (6-12 ετών)
 • εφηβεία (12 ετών και άνω)

Η συχνότητα των συναντήσεων είναι δεκαπενθήμερη και η διάρκειά της 1 έως 1:30 ώρα.

ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Myofunctional Therapy (MFT)

Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία – MFT είναι η μέθοδος, που ασχολείται με την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό. Στόχος της MFT είναι η διόρθωση βασικών λειτουργιών όπως κατάποση, αναπνοή, μάσηση, ομιλία, οι οποίες ασκούνται λανθασμένα. Ήδη από το 1895 ο Roux υποστήριζε ότι, η λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος συμμετέχει στη διαμόρφωση των οστών των γνάθων και των οδοντικών τόξων. Σ΄ αυτό το πλαίσιο η MFT συντελεί στην αποκατάσταση μη φυσιολογικών λειτουργιών των μυών της γλώσσας, των γνάθων και του προσώπου. Αναγνωρίζοντας αυτή τη λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος, η MFT εφαρμόστηκε αρχικά σχεδόν αποκλειστικά σαν υποστηρικτικό και συνοδευτικό μέσο στην ορθοδοντική θεραπεία (D. Garliner). Στη συνέχεια παρατηρήθηκε, ότι οι διαταραχές στις πρωτογενείς λειτουργίες του στοματοπροσωπικού συστήματος, όπως η αναπνοή, ο θηλασμός, το δάγκωμα, η μάσηση, η κατάποση, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες δηλαδή την άρθρωση, την παραγωγή του ήχου, την μιμική έκφραση και γενικά τη λειτουργία όλου του σώματος (B. Padovan).

ΟΜΑΔΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωστική ανάπτυξη, στη ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση και αποσκοπεί στη σχολική και κοινωνική ένταξη. Διενεργείται από ειδικό παιδαγωγό και ψυχολογο, οι οποίοι εφαρμόζουν ομαδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Συναισθηματική ανάπτυξη
 • Οργάνωση συμπεριφοράς
 • Δεξιότητες ομάδας
 • Δεξιότητες παιχνιδιού
 • Δεξιότητες προσαρμογής

Τα τμήματα είναι εβδομαδιαία, η διάρκειά τους είναι δίωρη και αποτελούνται από 3-5 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.

Φέτος, για πρώτη χρονιά θα πραγματοποιηθούν και Ομαδικά θεραπευτικά τμήματα για παιδια 6-8 ετών.

Follow us

Με αυτό το σύνδεσμο φεύγετε από την τρέχουσα σελίδα. Στόχος : Facebook