Για την πλοήγηση

header image

Διαγνωστικά Τεστ


Κλίμακες αξιολόγησης Achenbach

Το Σύστημα Achenbach είναι μια Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων της ψυχικής υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με την κλινική πράξη και έρευνα.

Πρόκειται για έναν έγκυρο και απλό τρόπο αξιολόγησης προβλημάτων συμπεριφοράς και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το πλεονέκτημα του ΣΑΕΒΑ έγκειται στη δυνατότητα που προσφέρει στον ειδικό να συγκεντρώσει πληροφορίες για το άτομο που τον ενδιαφέρει από πολλαπλές πηγές: το γονέα, τον εκπαιδευτικό, τους συγγενείς. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνει μια πιο αντικειμενική και αξιόπιστη εικόνα για το συναισθηματικό και το γνωστικό κόσμο του, απαλλαγμένη από υποκειμενικά κριτήρια.

Το ΣΑΕΒΑ για παιδιά προσχολικής ηλικίας περιλαμβάνει τρία διαφορετικά εργαλεία: τη Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς (ΛΕΠΣ) για παιδιά 1 ½ - 5 ετών, τη Φόρμα Αναφοράς για τον/ τη Νηπιαγωγό-Βρεφονηπιοκόμο (ΦΑΝ-Β) για παιδιά 1 ½ - 5 ετών, και το Ερωτηματολόγιο Γλωσσικής Ανάπτυξης (ΕΓΑ) για παιδιά 18 έως 35 μηνών. Όλα αυτά τα εργαλεία έχουν προσαρμοστεί και σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό, διαδικασία η οποία περιγράφεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος του εγχειριδίου.

Λίγα χρόνια μετά την ελληνική έκδοση του ΣΑΕΒΑ σχολικής ηλικίας (Ελληνικά Γράμματα, 2003), το ΣΑΕΒΑ προσχολικής ηλικίας προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στους Έλληνες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και γλωσσικής ανάπτυξης που εκδηλώνουν τα παιδιά νωρίς στη ζωή τους, καθώς προσπαθούν να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον τους.

Derbyshire language shceme

Το Derbyshire Language Scheme είναι ένα σύστημα της γλωσσικής παρέμβασης που προορίζεται για τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων. Διαθέτει δύο διδακτικά εγχειρίδια, μια συλλογή γλωσσικών δοκιμασιών και έντυπα για την καταγραφή της προόδου του παιδιού.

Το σύστημα αποτελείται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με περίπου διακόσιους γλωσσικούς στόχους. Η μορφή του επιτρέπει σε ένα δάσκαλο να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικο πρόγραμμα που αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό των στόχων, με βάση την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού.

Τεστ σχολικής ετοιμότητας – Α τεστ

Τώρα μπορούμε να ελέγξουμε με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο, κάνοντας δηλαδή ένα τεστ, κατα πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγίο είναι μαθησιακά έτοιμο να αρχίσει το σχολείο του.

Πρόκειται για την δοκιμασία Α' ΤΕΣΤ που σταθμίστηκε εξ' ολοκλήρου στην χωρα μας σε πληθυσμό 2.000 φυσιολογικών παιδιών και ελέγχει πρώιμες Μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά που παρακολουθούν νηπιαγωγείο. Το Α' ΤΕΣΤ προτείνεται απο την ελληνική παιδιατρική εταιρεία να γίνεται προληπτικά σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά πριν αρχίσουν το σχολείο, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Α' ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ Ανίχνευσης της Σχολικής Ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το Α' ΤΕΣΤ δεν είναι τεστ νοημοσύνης. Είναι ανιχνευτικό Τεστ που σχεδιάστηκε απο τον κ. Στέλιο Μαντούδη, Αναπτυξιακό Εργοθεραπευτή και την κ. Λωρέττα Θωμαΐδου, παιδίατρο-Αναπτυξιολόγο με στόχο να αντιμετωπισθούν έγκαιρα αναπτυξιακά προβλήματα (λόγου κτλ), που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να προληφθεί η σχολική αποτυχία με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόρριψη, διαταραχές διαγωγής, κ.λπ.).

Αθηνά τεστ

Πρόκειται για μια διαγνωστική μέθοδο, που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και αποτελεί το μόνο τεστ μαθησιακών δυσκολιών που είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες ολοκληρώνονται σε 3 συνεδρίες. Οι δοκιμασίες αυτές αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης.

Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια- χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο. Καλύπτει πρωτίστως παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών (δηλαδή Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία, δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη συγκεκριμένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Τεστ ανίχνευσης αναγνωστικής ικανότητας – Ε. Τάφα

Το Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας από την Ε. Τάφα είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, με σκοπό τον εντοπισμό εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική τους επίδοση.

Το τεστ αφορά παιδιά ηλικίας 6 ετών και 9 μηνών έως 10 ετών και 1 μήνα.

Στόχοι του τεστ είναι η αντικειμενική μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών των παραπάνω ηλικιών, ο εντοπισμός των παιδιών με προβλήματα ανάγνωσης και η σύγκριση του επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας μεταξύ των παιδιών της ίδιας τάξης ή μεταξύ των παιδιών δύο ή περισσοτέρων σχολείων.

Wecshler non verbal scale of ability (WNV)
 • Η κλίμακα WNV είναι ένα μη λεκτικό μέτρο γενικής ικανότητας, μετρούμενη με δοκιμές οι οποίες:
  • περιλαμβάνουν διαφορετικές απαιτήσεις
  • δεν περιέχουν λεκτικό περιεχόμενο (π.χ., Λεξιλόγιο)
  • δεν απαιτούν τον εξεταζόμενο να μιλήσει
  • χρησιμοποιούν εικονογραφική κατευθύνσεις
 • Δημιουργήθηκε ειδικά για:
  • Άτομα από διαφορετικές γλωσσικές ομάδες
  • Όσοι έχουν περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες
  • Βαρήκοους ή κωφά άτομα
  • Τα άτομα με διαταραχές του λόγου
  • Ταυτοποίηση των χαρισματικών παιδιών από γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς
 • Η δοκιμή προορίζεται για τη δίκαιη αξιολόγηση των πολιτισμικά και γλωσσικά διαφοροποιημένων πληθυσμιακών ομάδων από πολλές χώρες
 • Είναι τυποποιημένο στις ΗΠΑ και τον Καναδά
 • Για ηλικίες 4 - 21
 • Δίνει πλήρη κλίμακα και βαθμολογίες για τις υποδοκιμές
 • Μορφή Καινοτόμας διαχείρισης
 • Πλήρης (45 λεπτά) και σύντομη (20 λεπτά) εκδόσεις και το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε κάθε κιτ
 • Η WNV μπορεί να δοθεί σε μια ευρεία ποικιλία των ατόμων που το καθιστά ιδανικό για φοιτητές που μιλούν πολλές γλώσσες
 • Ελάχιστη προσαρμογή που απαιτείται για τη χρήση σε διαφορετικές χώρες ή με εκείνους που προέρχονται από διαφορετικές χώρες
 • Πληροί τις απαιτήσεις IDEA 2004 για την αξιόπιστη και έγκυρη χωρίς διακρίσεις αξιολόγηση
 • Η WNV χρησιμοποιεί μια νέα μέθοδο για την ενημέρωση του υποψηφίου των απαιτήσεων της δοκιμής - Εικαστικό Οδηγίες (πατέντα)
 • Οι εξεταζόμενοι έχουν δείξει μια σειρά από εικόνες που δείχνουν τι αυτός ή αυτή έχει να κάνει
 • Οι εικονογραφημένες Οδηγίες περιλαμβάνουν χειρονομίες από τον εξεταστή που εφιστούν την προσοχή του υποψηφίου στην αλληλογραφία μεταξύ των κατευθύνσεων και των ερεθισμάτων στο τραπέζι
WISC-III

Το ελληνικό WISC-III είναι η ελληνική έκδοση της γνωστής κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά Weschler Intelligence Scale for Children, η οποία κατασκευάστηκε από τον Αμερικάνο ψυχολόγο David Wechsler και κυκλοφόρησε στην πρώτη του έκδοση το 1949.

Το ελληνικό WISC-III είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και αποτελείται από επιμέρους κλίμακες που η καθεμία αξιολογεί μία διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης και που όλες μαζί εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη του παιδιού. Έτσι λοιπόν το ελληνικό WISC-III αξιολογεί τη νοημοσύνη μέσω δύο διόδων επικοινωνίας, της ακουστικο-γλωσσικής και της οπτικο-κινητικής, ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί διάφορες νοητικές λειτουργίες, όπως τη μνήμη, την αφαιρετική σκέψη κτλ.

Από την αθροιστική, στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εξάγεται ένας ενιαίος βαθμός για τη Λεκτική Νοημοσύνη και ένας για την Πρακτική Νοημοσύνη. Το άθροισμα και των δύο εξάγει το βαθμό για τη Γενική Νοημοσύνη.

Το ελληνικό WISC-III, ως πολυθεματικό τεστ, βοηθά στην ενδοατομική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού, το οποίο έχει τεράστια ψυχοδιαγνωστική αξία στην κλινική πράξη, γιατί έτσι είναι δυνατόν να εντοπιστούν τομείς ανάπτυξης του παιδιού, οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το ελληνικό WISC-III είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις, όπως π.χ. στην ψυχολογική αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην πρόβλεψη για τη μελλοντική σχολική και επαγγελματική επίδοση κτλ.

ABC MOVEMENT BATTERY

Το Movement ABC (Henderson και Sugden 1992) είναι ο πιο συχνά αναφερόμενος κανόνας-κατάταξης και αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρουσίας διαταραχής του κινητικού συντονισμού (DCD) σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

Follow us

Με αυτό το σύνδεσμο φεύγετε από την τρέχουσα σελίδα. Στόχος : Facebook